I veckan har vi gjort massa av saker. Det första som vi har jobbat i veckan var matte och engleska, då var det blå och röd grupp och vi lärde oss om subtraktion area och mycket mer i matte sen i engleska vi jobbade med en prov och en text som vi skulle översätta och vi kollade på mr bean. I no alltså i veckan skriver vi om flygplan, cyklar eller bilar, sen när man är klar ska man redovisa för hela klassen. I svenska jobbar vi med verb och förklarings saga, och i förklarings sagan ska vi skriva om ett djur och beskriva hur de ser ut och vad de äter och hur de gör sina barn varma. I so har vi jobbat med geografens testamente.


Prenumerera på nya blogginlägg

Veckans blogg

I engelskan jobbade vi med om en test som vi skulle översätta till svenska och sen glosor.
I matten jobbar vi med en häfte som vi har jobbat med i termen.
I so jobbar vi med geografens testamente.
I no skriver vi om bilar, cyklar och flygplan som vi ska kolla inne i den eller söka vem var den första som byggde eller flög.
I svenska Jobbar vi med bloggen.
I bilden jobbar vi med serie tidningar som vi ska göra.
I idrott har vi spelat handboll.
I slöjden gör vi löv som vi ska lägga upp i kunskap trädet.


Prenumerera på nya blogginlägg

Vecka 49

i veckan har vi jobbat med olika saker.

I matten jobbar vi med decimaltal när man ska göra plus och minus. I no har vi jobbat med friktion och ingen friktion, man skulle ochså mäta hur långt den kom, med den fordonet skulle man ochså göra 10 varv så bilen kan åka.

I engleska håller vi på att jobba med en quiz i paddan och webbsidan heter Readtheory.org och vi jobbade med Verb.

I idrott gör vi gymnastik med ringarna. Det finns olika grupper. Man ska försöka klara alla saker som man ska göra på pappret.

I so håller vi på att skriva om personer från 1500-talet, man skulle skriva fakta om de.

I svenskan håller vi på att skriva en spännings berättelse som man skulle göra själv. Det var roligt.

vi har läst 7797 sidor.


Prenumerera på nya blogginlägg

Retold text by Lindha’s, ”Michael Foale’s childhood”

Michael’s childhood
He was a british born astronaut. Michael was a famous astronaut. He was famous because of his space missions.

When Michael Foale was young he watched TV and saw Neil Armstrong on the moon doing a space mission. Then he decided that he wanted to become an astronaut.

Michael Foale’s father went to the Royale Air Force in Akrotiri, Cyprus. Michael got the chance to fly different flights with his father.
Michael went to King’s school, Canterbury, England. He studied physics and astrophysics.


Prenumerera på nya blogginlägg

Words ”Michael Foale’s childhood”

An astronaut – Michael Foale

flight – ett flyg
space – rymden
capsule – (rymd)kapsel
moon – måne
physics – fysik
astronaut – astronaut
pilot – pilot
career – karriär
mission – uppdrag
specialist – specialist/expert
astrophysics – astrofysik
NASA – amerikanskt rymdforskningscentrum
(National Aeronautics and Space Administration)


Prenumerera på nya blogginlägg

Words ”Huge floods in Houston”

Huge floods in Houston

floods – översvämningar
huge – enorma
battered – lamslog
abandoned – övergivna
evacuate – evakuera
cut off – avstängd
inflatable – uppblåsbar
escape – fly/komma undan
expected – förväntas
a whole year’s – ett helt års
rainfall – regnfall
forced – tvingade


Prenumerera på nya blogginlägg